Bosö Båtklubb

 

Bosö Båtklubb  är en ideell och allmännyttig förening som bildades 1974. Utöver de ca 800 medlemmarna har klubben en styrelse om f.n. 9 medlemmar, med det övergripande ansvaret. 

Klubben bedriver utbildnings- och ungdomsverksamhet, stödjer fritidsbåtliv (friluftsliv), genomför tävlingar med båtsportsanknytning. Detta utöver hamn- och varvsverksamhet, där säkerheten prioriteras för att minimera skador på båtar, egendom och inte minst människor. Vidare genomförs klubbaktiviteter med syfte att främja social samvaro och medlemsengagemang.
Top