Välkommen till en av Malmös vackraste festsalar!

Bröllop, konferens eller 50-års fest?

2015-10-02 21:48

Nu finns det möjlighet att boka Frimurarhuset som privatperson, t ex för bröllop, konferens, disputations- eller femtioårsfest. Har ni frågor om l...

Läs mer

Top