Per Idström

 

Leg. psykolog

har i snart 20 år arbetat med att stötta och utveckla människors potential, både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Starka sidor ligger i att analysera och hitta strukturer i komplexa sammanhang, att komma till problemets kärna, identifiera viktiga utvecklingsområden och få igång kreativa processer för att nå konkreta resultat.


Top