Välkommen till Träningscenter i Uppsala AB

Seniorträning!

Det kan upplevas märkligt att du inombords inte känner att du åldras samtidigt som din kropp inte känns lika smidig och stark som förr.

Redan vid 20- års ålder börjar våra kroppar att åldras och långsamt tappar vi muskelmassa och kraftutveckling.
Från 50-års ålder ökar takten på tappandet av muskelmassa, snabbhet och kraftutveckling.  De muskler som vi tappar mest är höft- och lårmuskler – de muskler som är så viktiga för att vi ska kunna röra oss funktionellt i vardagen.

 

God muskelstyrka och balans behövs i vardagen

Att åldras innebär att muskelstyrkan, rörelseförmågan, balansen och konditionen förändras. Genom att regelbundet motionera och träna kan du se till att behålla så mycket som möjligt av din fysiska kapacitet.

 

Det är aldrig för sent att motionera och träna

Muskelstyrka och kondition kan alltså alltid förbättras oberoende av ålder och utgångsläge. Under hela livet är det viktigt med en mångsidig och regelbunden fysisk aktivitet så även när du nått ålderns höst. Att ha en god kondition och muskelstyrka kan förebygga många sjukdomar samt upprätthålla och förbättra din funktionsförmåga och livskvalitet.

 

Träning är inte bara styrka utan även balans och rörlighet

En god balans och smidighet ökar rörelseförmågan och rörelsesäkerheten och minskar på det sättet risken för fallolyckor och skador orsakade av fallolyckor.

 

Tillsammans kommer vi

Öka dina möjligheter att må bra och fortsätta leva det liv du vill!

Genom att ha regelbundna trevliga träningsträffar med en varierad fysisk aktivitet som förutom det ovan skrivna  också ger positiva effekter på minnet, koncentrationen, uppmärksamheten och reaktionstiden.

 

Framför allt

Så kommer vi att ha skoj tillsammans!

 

Top